$left
$middle

Om hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom.

Vår lista över verksamheter är lång, men kan summeras med en av våra grundfilosofier: genom att hjälpa till med det sjuka och ta tillvara det friska gör vi människors vardag enklare och bättre.

De allra flesta av våra anställda jobbar inom hemtjänsten eller på något vårdboende. Tillsammans arbetar vård­biträden, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster, och ser till att ge service, sjukvård och rehabilitering för att underlätta vardagslivet för äldre.

Vi erbjuder också sociala och hälsostärkande aktiviteter för dem som annars inte behöver vårt stöd – till exempel på våra öppna mötesplatser fyllda med aktiviteter.

Totalt sett får var femte Malmöbo som är 65 år eller äldre någon form av insats från Malmö stad, de flesta från vår förvaltning.

Tillsammans är vi med och bygger framtiden för oss alla.
Årets alla dagar.

Avdelningar

Som fackförvaltning kan vi fullt ut fokusera på vårt uppdrag och erbjuda samma service, kvalitet och bemötande till alla Malmöbor. Förvaltningen består av fem avdelningar.

På hälsa-, vård- och omsorgs facebooksida får du en inblick i våra uppdrag. Gilla vår sida så får du veta mer.