$left
$middle

Förvaltningsledning

Kontaktuppgifter till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningsdirektör, förvaltningssekreterare och avdelningschefer.

Förvaltningsdirektör

Sergio Garay
E-post: sergio.garay@malmo.se
Tel: 040-34 63 63
Mobil: 0708-81 53 12

Ledningsstrateg

Anne Wolf
Mobil: 0702-69 70 81
E-post: anne.wolf@malmo.se

Förvaltningssekreterare

Git Moltzer
Telefon: 040-34 40 94, 0703-15 72 36
E-post: git.moltzer@malmo.se

Avdelningschef för ekonomiavdelningen

Annika Rausin
Telefon: 040-34 62 99, 0708-64 10 20
E-post: annika.rausin@malmo.se

Avdelningschef för HR-avdelningen

Olof Malmström
Telefon: 0705-21 52 56
E-post: olof.malmstrom@malmo.se

Avdelningschef för kommunikationsavdelningen

Per Lindholm
Telefon: 040-34 49 52, mobil: 0733-28 25 27
E-post: per.lindholm@malmo.se

Avdelningschef för särskilt boende

Helen Martinsson
Telefon: 0706-70 20 07
E-post: helen.martinsson@malmo.se

Avdelningschef för myndighet

Sofie Westlund
Telefon: 040-34 37 51, mobil: 0766-10 38 70
E-post: sofie.westlund@malmo.se

Avdelningschef för hälsa och förebyggande

Rickard Flodfält
Telefon: 0768-93 20 00
E-post: rickard.flodfalt@malmo.se

Avdelningschef för ordinärt boende

Anna Friberg
Telefon: 040-34 63 57, mobil: 0734-24 91 52
E-post: anna.friberg@malmo.se

T.f. avdelningschef för strategisk utvecklingsavdelning

Pia Kanold
E-post: pia.kanold@malmo.se
Telefon: 0766-35 97 70

Avdelning för digital utveckling och lokaler

Göran Ernström-Löving
E-post: goran.ernstrom-loving@malmo.se
Telefon: 0708-58 56 61

Kontakta oss

  • Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

sv