Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör
Gisela Öst
Telefon: 040-34 63 63, 0705-38 14 24
E-post: gisela.green@malmo.se

Förvaltningssekreterare
Git Moltzer
Telefon: 040-34 40 94, 0703-15 72 36
E-post: git.moltzer@malmo.se

Avdelningschef för ekonomiavdelningen
Annika Rausin
Telefon: 040-34 62 99, 0708-64 10 20
E-post: annika.rausin@malmo.se

Avdelningschef för HR-avdelningen
Ann-Kristin Blomberg  
Telefon: 0738-62 23 00
E-post: ann-kristin.blomberg@malmo.se

Avdelningschef för kommunikationsavdelningen
Per Lindholm
Telefon: 040-34 49 52, 0733-28 25 27
E-post: per.lindholm@malmo.se

Avdelningschef för särskilt boende
Helen Martinsson
Telefon: 0706-70 20 07
E-post: helen.martinsson@malmo.se

Avdelningschef för myndighet
Åsa Jensen
Telefon: 040-34 37 51, 0766-10 38 70
E-post: asa.jensen@malmo.se

Avdelningschef för hälsa och förebyggande
Pia Hesselroth Tegel
Telefon: 040-34 61 49, 0708-41 05 33
E-post pia.hesselroth-tegel@malmo.se

Avdelningschef för ordinärt boende
Anna Friberg
Telefon: 040-34 63 57, 0734-24 92 52
E-post: anna.friberg@malmo.se

Avdelningschef för strategisk utvecklingsavdelning
Anne Wolf
Telefon: 040-34 50 74, 0702-69 70 81
E-post: anne.wolf@malmo.se

Senast ändrad: