$left
$middle

Publicerad 2017-12-12 14:53

Senast uppdaterad 2018-12-13 08:28

Nytt arkiv för hotad kultur

Arkivlådor, många arkivlådor.

Nu har arbetet för att etablera Malmö Räddningsarkiv kommit igång.

Nu har arbetet påbörjats med att etablera Malmö Räddningsarkiv, ett arkiv med syftet att tillvarata hotat material från kulturarbetare och organisationer inom mänskliga rättigheter, demokrati och migration över hela världen.

Det är Malmö Stadsarkiv som under hösten 2017 inledde det här arbetet. Konkret handlar det om att bevara det framtida gemensamma kulturarvet genom att arkivera digitalt och analogt material som manuskript, korrespondens, bakgrundsmaterial, foto och film som står under någon form av hot på grund av till exempel konflikter, censurering eller förföljelse. Arkivet ska även bevara vittnesmål och berättelser om människors flykt från krig och konflikter, som en del av stadens arbete med demokrati och yttrandefrihet

– Det här är otroligt spännande och relevant. Att få vara med om att bygga upp ett räddningsarkiv av denna typ är ett privilegium. Efter att ha jobbat med att bygga upp och forma andra mötesplatser i Malmö stad, exempelvis Garaget, är det spännande att få vara med och skapa något som är viktigt på ett annat plan – ett aktivt bevarande av gemensamt men utsatt kulturarv, säger Emelie Wieslander, projektledare för Malmö Räddningsarkiv.

Hot och våld

Internationell statistik visar en oroväckande trend där hot och våld gentemot kulturarbetare mer än dubblerats mellan år 2015 och 2016. Bara i Sverige har 37 procent av kulturarbetarna utsatts för någon form av hot eller hat, enligt Myndigheten för Kulturanalys. Genom att bevara och arkivera hotat material underlättar Malmö Stadsarkiv inte bara för den enskilde kulturarbetaren att fortsätta sin kulturella produktivitet, på så sätt möjliggör även framtida forskning inom fältet samt bevarar vårt framtida gemensamma kulturarv.

Räddningsarkivet kommer också att samarbeta med andra arkivorganisationer inom området. I uppdraget ingår även att genomföra och koordinera olika arrangemang i syfte att stärka Stadsarkivets roll som mötesplats samt att etablera ett relaterat forskningsbibliotek.