Kulturnämnden

Företräder och har det samlade ansvaret för kommunens kulturverksamhet.