Avdelningen för livsmedelskontroll

Avdelningen för livsmedelskontroll kontrollerar att livsmedelshanteringen i Malmö sker enligt gällande lagstiftning. Avdelningen registrerar och godkänner livsmedelsverksamheter och har ansvaret för regelbunden tillsyn av livsmedelshanteringen i Malmö. Avdelningen har tre enheter: kontrollenheten, kontrollstödsenheten och sedan den 1 juni 2020 även enheten för trygghet och samordnad tillsyn.

Servicetelefon för livsmedelsfrågor tel 040-34 20 42.