Bostadstillsyn

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och hälsa skyddas.  

Bostadsenheten inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen på miljöförvaltningen informerar om rättigheter och skyldigheter i bostadsärenden och bedriver uppsökande arbete, bland annat genom att besöka områden med lägre välfärd. Målet är att människors hälsa inte ska påverkas negativt av bostaden. En viktig del av arbetet är att utreda bostadsärenden, om till exempel fukt och mögel, buller och legionella.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
tel 040-34 35 15
e-post: miljo@malmo.se

Senast ändrad: