Hälsa och omgivning

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och hälsa skyddas.

Enheten som arbetar inom avdelningen för miljö- och hälsoskydd som har hand om hälsa och omgivning, arbetar bland annat förebyggande, till exempel genom att titta på hur verksamheter som förskolor, skolor och hygieniska behandlingslokaler uppfyller de krav som finns inom miljöbalken. Enheten arbetar också med  att ge tillstånd till husägare som installerar värmepumpar av olika slag, anlägger enskilda avlopp eller sätter in mulltoalett

Hälsa och omgivning lämnar anvisningar till verksamhetsutövare inom olika branscher som till exempel kan gälla försiktighetsmått som de ska tänka på för att inte orsaka olägenheter för människor och omgivande miljö.

Alla utländska fartyg som kommer till Malmö hamn ska anmäla sin ankomst till miljöförvaltningen, där enheten utfärdar så kallat "råttcertifikat".

Kontakt

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
tel 040-34 35 15
e-post: miljo@malmo.se

Senast ändrad: