Kemi och industri

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Malmö stad. Det är miljöförvaltningens inspektörer som arbetar med att kontrollera att så att verksamheter bedrivs så att miljö och hälsa skyddas.

Enheten Kemi och industri hanterar tillsyn av en rad olika verksamheter som till exempel arbetar med olika former av miljöfarlig verksamhet: gasformiga bränslen, bekämpningsmedel, kemikalier i varor, lösningsmedel, PCB, gummi och plast, vindkraft, jordbruk, bensinstationer, verkstäder, växthus, lagring av bränsle, tvätterier och billackerare med flera.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
tel 040-34 35 15
e-post: miljo@malmo.se

Senast ändrad: