Avdelningen för miljöstrategi

Avdelningen för miljöstrategi arbetar med allt ifrån att se luften och vattnets kvalitet i Malmö - till stadsplanering och  strategiska utvecklingsprojekt.

Avdelningen har cirka 55 personer anställda som arbetar med miljöanalys, miljöövervakning av luft och vatten, miljöprogram och miljöanalys för Malmö stad, handläggning av plan- och bygglovsärenden för hållbart byggande, miljöprogram och miljöredovisning, arbete med olika strategiska utvecklingsprojekt med sikte på ekologisk omställning, hållbar utveckling samt konsumentvägledning med mera.

Avdelningen består av tre enheter:

  • Miljöövervakning och analys
  • Hållbar utveckling
  • Klimat och energi
  • Stadsutveckling

Senast ändrad: