Enheten för hållbar utveckling

Vi arbetar med utveckling av den hållbara staden på flera olika sätt.

Enheten på miljöstrategiska avdelningen arbetar på olika sätt med lärande och engagemang. En viktig del är att arbeta med att förankra FN:s globala hållbarhetsmål i Malmö, genom kunskapsspridning, nätverksbyggande och kreativa möten.

Enhetens arbete bidrar på flera sätt till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling i Malmö. Ett exempel är etisk konsumtion och rättvis handel. 2006 blev Malmö Sveriges första Fairtrade City och kansliet finns på miljöförvaltningen. 

Vårt uppdrag är att verka för hållbara företag och verksamheter i Malmö, säker och hållbar konsumtion och en hållbar stadsmiljö. Enheten arbetar också med stadens policy för mat och hållbar utveckling och för att minska klimatpåverkan från matinköp i stadens egna verksamheter.

Malmö stads konsumentrådgivning vägleder Malmöborna i konsumentfrågor. Alla som bor inom kommunens gränser kan få kostnadsfri och opartisk rådgivning.

Senast ändrad: