Enheten för klimat och energi

Enheten inom miljöstrategiska avdelningen arbetar med framtidens energisystem, hållbara transporter, ekosystemtjänster och energieffektivisering som viktiga delar.

Mycket av arbetet som enheten arbetar med är processer för att få hållbara system på plats för till exempel energi och transporter. Enheten arbetar både med utvecklingen av nya stadsdelar, som smarta nät och fastigheter i Hyllie, och med att förbättra och utveckla redan befintliga bostads- och industriområden i Malmö. Vi initierar, projektleder och samarbetar med en lång rad aktörer i och utanför Malmö för att värna och utveckla de gröna och blå miljöerna (marken, havet, kalkberggrunden och grundvattnet) och den biologiska mångfalden.

Senast ändrad: