Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet på miljöförvaltningen är uppdelat på fyra enheter: Ekonomienheten, kommunikationsenheten, HR-enheten och enheten för kansli och juridik, som leds av respektive enhetschef.

Verksamhetsstödets uppdrag är att vara ett strategiskt stöd till förvaltningschef och övriga chefer. Vi arbetar med kvalitetssäkring, uppföljning och gemensam planering. Dessutom stödjer vi och utbildar chefer och medarbetare.

Senast ändrad: