Ekonomienheten

Miljöförvaltningens ekonomienheten stödjer förvaltningsledningen och miljöförvaltningens verksamheter i ekonomifrågor och svarar för utvecklingen av den ekonomiska styrningen på förvaltningen. Vi ska också säkerställa att miljöförvaltningens ekonomiska redovisning sker enligt god redovisningssed. Ekonomienheten ansvarar även för lokal- och inköpsfrågor.

Senast ändrad: