Enheten för kansli- och juridik

Miljöförvaltningens kansli- och juridikenheten arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor och ansvarar för förvaltningens dokument- och ärendehantering, juridikfrågor samt administrerar miljönämndens sammanträden.

Senast ändrad: