Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten stödjer förvaltningsledningen och miljöförvaltningens verksamheter i kommunikationsfrågor.

Vi arbetar både strategiskt och praktiskt med intern och extern kommunikation. Det innebär att vi planerar, utvecklar, samordnar, kvalitetssäkrar och följer upp förvaltningens kommunikationsarbete.

I vårt uppdrag ingår att, tillsammans med verksamheten, analysera behoven av kommunikation, välja strategier och kanaler, formulera budskap och genmföra aktiviteter och uppföljning.

Kommunikationsenheten ansvarar också för miljöförvaltningens reception och frågor som rör förvaltningens digitala utveckling.

Senast ändrad: