Hållbar stadsutveckling i hamnen

Save the date

Vad kan staden och systemoperatörerna göra för att hamnens företag ska bli både lönsamma och hållbara? Hur skapar vi fler och större symbioser? Det är frågor som vi vill diskutera med dig den 26 februari i Malmö.

När vi planerar framtidens stad behöver vi tänka symbiotiskt och cirkulärt. Det handlar om att bygga upp smarta samarbeten och relationer där verksamheter och andra aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillväme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen.

Vi vill bjuda in dig och andra aktörer för att prata om hur vi tillsammans kan utveckla hamnen och skapa ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar för verksamheterna. Representanter från stadens systemoperatörer kommer finnas på plats för att svara på frågor, lyssna in era behov och berätta om sina tankar framåt.

Utöver detta kommer Malmö stad presentera den nya långsiktiga strategin för utvecklingen av Malmö hamn och det pågående arbetet med att ta fram ett kartverktyg för att främja symbios i staden.

Anmäl dig i formuläret

När: 26 februari
Var: Copenhagen Malmö Port, Terminalgatan 18 i Malmö
Anmälning: Anmäl dig i formuläret nedan senast 23 februari

Har du frågor om eventet? Vänligen kontakta

Malin Norling, projektledare Malmö stad
malin.norling@malmo.se

Olle Anderberg, exploateringsingenjör Malmö stad
olle.anderberg@malmo.se

logotyper

Senast ändrad: