Anmälan till informationstillfälle: Nytt avtal om återbrukade möbler

CPP

Sedan i början av 2018 har projektgruppen inom Circular PP arbetat med ett nytt avtal för Återbrukade möbler och relaterade tjänster i Malmö stad. Den 11 februari började det nya avtalet gälla vilket innebär att det nu är enklare att köpa icke-nya möbler inom staden. Detta hjälper oss uppfylla flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Vi vill bjuda in till en informationsträff kring vårt nya ramavtal Återbrukade möbler och relaterade tjänster som drog igång den 11 februari i år.

Ni kommer att träffa våra fyra leverantörer och få en inblick i deras värld. Ni kommer dessutom att få höra mer om hur Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) arbetar och vad de interna tjänsterna innebär.

Tanken är att ni ska få en bra bakgrundsbild kring hur och varför avtalet kom till och få en förståelse för hur ni ska gå tillväga när det uppstår ett möbelbehov.

NÄR: Välj mellan 12 mars kl 13.00-15.00 eller 20 mars kl 09.00-11.00
VAR: Rådmansgatan 9, Malmö
ANMÄLNING: Fyll i formuläret nedan med det datum som passar dig bäst

Vid frågor om projektet, vänligen kontakta:

Emma Börjesson, Projektledare
emma.borjesson@malmo.se

Victoria Boysen, Upphandlare
victoria.boysen@malmo.se

Vi ses!

CPP

Jag vill delta på informationstillfället den 12 mars, kl. 13.00-15.00

Jag vill delta på informationstillfället den 20 mars, kl. 09.00-11.00

Senast ändrad: