Inställd: Verkstad: Agenda 2030

Grafiska hus-ikoner på gul bakgrund

Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och samverkan. Här undersöker vi hur akademin, den privata och offentliga sektorn kan samverka för att arbeta med de globala målen på lokal nivå.

Vi är ledsna att behöva meddela att även den digitala versionen av Verkstad: Agenda 2030 ställs in.

 

Det finns många anledningar till beslutet, men framförallt beror det på att själva syftet med konferensen inte skulle kunna uppnås på samma sätt genom en digital konferens. Vår ambition var att ge möjlighet till en samskapande verkstad och inspirerande möten mellan akademi och praktik, vilket vi hoppas kunna göra så snart det blir möjligt att planera för större sammankomster igen.

 

Till dess hoppas vi få tillfälle att möta er i andra sammanhang framöver. Vi planerar exempelvis att genomföra delar av Verkstad: Agenda 2030 i redan höst, genom bland annat ett webinarium med Mistra Urban Future Skåne Local Interaction Platform (SKLIP) och Tillsammans 2030. Temat för eventet är samskapande arbete mellan akademi och praktik.

 

Vi bifogar slutrapporten från SKLIP - delar av det arbete som ni skulle fått ta del av genom studiebesöken: Läs hela rapporten här!


De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Inom akademin forskas det mycket inom området samtidigt som praktiker på olika sätt ställer om och växlar upp hållbarhetsarbetet. Men talar vi med varandra lika mycket som vi borde?

Lyssna, delta och fördjupa

Under konferensen Verkstad: Agenda 2030 vill vi samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne.

Mer information kommer efterhand - håll till godo!

Senast ändrad: