Program

Nedan hittar du programmet för konferensen Verkstad: Agenda 2030. Sidan uppdateras efterhand.

VERKSTAD: AGENDA 2030 BLIR DIGITAL KONFERENS

På grund av osäkerheten kring utvecklingen av smittspridning av Covid-19 och rekommendationen att undvika större folksamlingar har vi beslutat att ställa in konferensen Verkstad: Agenda 2030 i sin fysiska form.

 

Istället kommer vi erbjuda en digital konferens i slutet av september 2020, med samma fokus på hållbar stadsutveckling och kunskapsdelande mellan akademin och praktiker. Just nu pågår planering av formatet för den här digitala konferens och vi spånar på hur vi kan erbjuda lärorika studiebesök, spännande föreläsningar och kreativa verkstäder från skärmen, som fler kan ta del av.

 

Alla som var anmälda till konferensen den 6-7 maj är nu avregistrerade. Vår målsättning är att vi innan sommaren kommer kunna gå ut med ett uppdaterat program och en ny inbjudan med anmälningsformulär.

6 maj, studiebesök

09.00 - ca 15.00 Studiebesök på olika platser i Malmö
Du behöver anmäla vilket studiebesök du är intresserad av i anmälan. Här kan du läsa mer om de olika studiebesöken som erbjuds.

15.30 Fika och uppsamling på Moriska Paviljongen

16.00 Live: Musik för klimatet
Kompositören Claus Sörensen med XL Big Band och hållbarhetsforskaren Sara Brogaard gör musikaliska tolkningar av klimatforskningen. En upplevelse med både skoj och allvar.

17.00 After Work med Talkshow
Dagen avslutas med en lättsam after work och talk show ledd av miljöpedagogerna Ann Nerlund och Rustan Nilsson. Några av nästkommande dags talare och medverkande kommer intervjuas och publiken får chans att reflektera och diskutera dagens händelser. Musik och mingel utlovas.

7 maj, heldagskonferens på Moriskan Paviljongen i Malmö

8.30 Registrering och kaffe

9.00 Inledning

9.15 Verktyg och metoder för lokal Agenda 2030
Johan Holmén, forskarstuderande på Chalmers bedriver inter- och transdisciplinär forskning om hållbarhetsomställningar. Nuvarande forskningsintresse är metodutveckling för att navigera omställningar i praktiken, med fokus på backcasting från principer, systeminnovation samt lärande och utbildning för hållbar utveckling.

10.00 Lokal implementering av Agenda 2030 – ett gemensamt språk i samverkan för hållbar utveckling
Roland Zinkernagel, Hållbarhetsstrateg Malmö stad och forskarstuderande vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet.

10.20 En + många = kraften att påverka!
Modererat samtal om positiva förändringskrafter för hållbar omställning med Henning Gillberg, initiativtagare till White Monday, Maria E Harrysson, konstnär och klimataktivist engagerad inom Fridays for Future Malmö och Axel Wallin, projektledare för Eos Cares.

11.00 Forskarens roll i omställningsarbete
Sofie Joosse och Martin Westin, forskare inom miljökommunikation vid SLU Ulltuna, Uppsala universitet

11.30 Praktikerns roll i omställningsarbetet
Agneta Persson, programledare för Program Lindängen, stadskontoret, Malmö stad

Lunch

12.45 The making of a smarter city
Soraya Axelsson, Head of H22 i Helsingborgs stad

13.30 Samskapande i praktiken
Verkstadsrum #1 Samskapande för Malmös hållbara stadsutveckling – med samlade kunskaper tar vi oss an olika utmaningar i Malmös stadsutveckling.

Verkstadsrum #2 Tvärvetenskaplig metod i praktiken - om samarbetsprocesser mellan akademin och den offentliga sektorn inom hållbar stadsutveckling.

Verkstadsrum #3 Verktyg för samskapande i vardagen - få inspiration att stötta varandra utveckla ert arbete att bli mer samskapande

Verkstadsrummen leds av processledare från Malmöakademin och Demokratilabb Malmö; Elin Turesson, Magdalena Musiala, Karolina Lundahl, m.fl.

Fika serveras under arbetets gång.

15.30 Sumemring av dagen

16.00 Avslut


Senast ändrad: