Studiebesök

Under konferensens första dag erbjuder vi fyra olika studiebesöksspår. Varje spår innehåller två studiebesök. Notera att du behöver anmäla vilket spår du är intresserad av i anmälan för eventet Verkstad: Agenda 2030.

VERKSTAD: AGENDA 2030 BLIR DIGITAL KONFERENS

På grund av osäkerheten kring utvecklingen av smittspridning av Covid-19 och rekommendationen att undvika större folksamlingar har vi beslutat att ställa in konferensen Verkstad: Agenda 2030 i sin fysiska form.

 

Istället kommer vi erbjuda en digital konferens i slutet av september 2020, med samma fokus på hållbar stadsutveckling och kunskapsdelande mellan akademin och praktiker. Just nu pågår planering av formatet för den här digitala konferens och vi spånar på hur vi kan erbjuda lärorika studiebesök, spännande föreläsningar och kreativa verkstäder från skärmen, som fler kan ta del av.

 

Alla som var anmälda till konferensen den 6-7 maj är nu avregistrerade. Vår målsättning är att vi innan sommaren kommer kunna gå ut med ett uppdaterat program och en ny inbjudan med anmälningsformulär.

Samtliga studiebesök pågår mellan 09.00-15.00 den 6 maj i Malmö och inkluderar lunch för alla deltagare. Då konferensen Verkstad Agenda: 2030 är gratis, förväntas egen betalning av transport till och mellan de olika studiebesöksplatserna. Du kan exempelvis boka en 24-timmarsbiljett med Skånetrafiken eller hyra Malmö By Bike-cykel. Ifall du har egen cykel, hittar du en cykelkarta över Malmö här.

Dagen avslutas på Moriskan för kort uppsamling och ett eftermiddagsprogram för de som vill. Mer information om studieturerna kommer senare.

Välj mellan fyra studiebesöksspår

Mer information om exakta tider, adresser och rekommenderad transport kommer vi att delge senare.

Spår 1: Hållbarhet och inkludering genom stadsodling på Botildenborg & Guldängen

Anmärkning: Ta med bra skor och tåliga kläder.
Begränsad tillgänglighet för rullstol.

  • Guidad rundvandring i Botildenborg
  • Guidad rundvandring av Växtverket på Guldängens bygglekplats
  • Presentation: Stadsodling på barns villkor i en hållbar stadsutveckling

Spår 2: Dagvatten & grön omställning i Sofielund & Augustenborg

  • Guidad stadsvandring i Augustenborg
  • Guidad stadsvandring i Sofielund
  • Presentation: Mistra Urban Futures forskningspanel för hållbar områdesutveckling i Malmö

Spår 3: Sofielund – stadsutvecklingsarbete genom Agenda 2030

  • Guidead stadsvandring i Sofielund
  • Besök på Garaget och hos Fastighetsägarföreningen BID Sofielund med presentationer.

Spår 4: Urbana ekosystemtjänster i Västra Hamnen & Hållbarhetsstrategi i utbyggnadsområdet Sege Park

Vi har bokat en buss som tar deltagarna till studiebesöksplatserna

  • Guidad stadsvandring i Sege Park
  • Guidad stadsvandring i Västra hamnen

Sidan kommer att uppdateras med mer information efter hand.

Senast ändrad: