Publicerad 2008-02-26 15:54

Senast uppdaterad 2008-02-26 15:54

Åtgärdslista för fritidsfastigheter klar

Vid årsskiftet 2008 övertog serviceförvaltningen ansvar för förvaltningen av Malmö stads fritids- och idrottsanläggningar. Serviceförvaltningen och fritidsförvaltningen har tillsammans tagit fram en åtgärdslista för anläggningarna. Den totala tiden för att åtgärda alla anläggningar beräknas ta 5 - 10 år.

Alla åtgärder i anläggningarna prioriteras i huvudsak efter följande princip: 1. åtgärder utifrån säkerhet 2. åtgärder för att förhindra kapitalförstöring 3. åtgärder utifrån verksamhetsbehov 4. åtgärder utifrån finish/utseende

Aq-Va-Kul Upphandling av rivningen klar Rivningen påbörjas v 07 PCB sanering klar Anbudsförfrågans utformning pågår Delar av installationsarbetet utföres under rivningen Tidplanen för öppnande av 50 m bassäng och undervisningsbassäng gäller, det vill säga under juni månad. Öppnande av hoppbassäng beräknad till tidiga hösten.

Baltiska hallen 1 Iordningsställande av loger. Program ej definierat. Ny ventilation kontor, idrottsmuseet. Förstudie pågår. Program ej definierat. Nytt tätskikt lågdel. Projektering pågår. Utförs sommaren 2008. LPU (Långsiktigt planerat underhåll). Förstudie beträffande helhetslösning för energisparandeåtgärder pågår.

Baltiska hallen 2 Byte stolar. Förfrågan v 06. Rengöring o ommålning vertikala ytor på gradänger. Förfrågan v 06. Rivning av befintlig matta och ny pågjutning på gångytor gradänger. Förfrågan v 06. Arbetena planeras påbörjas i maj när baltiska hallen stängs. Eventuella prov utföres tidigare.

Bellevuestadion Utbyte av belysningsanläggning. Förfrågningsunderlag skickas ut i mitten av februari. Bygglov inlämnat. Omfattande arbete kommer att ta flera år. Utförande etapp 1 efter midsommar till mitten augusti. LPU. Nytt tätskikt delar av anläggningen. Projektering pågår. Utförande sommaren 2008. LPU.

Blekeparken Oxie Rivning av parklekstuga. Klart v 09

Bunkeflo IP Nytt tätskikt. Projektering pågår. Utföres sommaren 2008.

Bäckagården Utredning startat på utemiljö.

Heleneholms IP Ny servicebyggnad. Program framtaget. Avstäms med verksamheten. Nya löparbanor. Utskick förfrågningsunderlag i februari. Utförande juni/juli. Provisorisk servicebyggnad till EMG. Pågår.

Husiegård Nytt tätskikt. Projektering pågår. Utförs sommaren 2008.

Hästhagens IP Nytt tätskikt. Projektering pågår. Utförs sommaren 2008. Iordningsställande av dusch och omklädning inför EMG. Projektering pågår. Utskick förfrågningsunderlag i mars. Genomförande april/maj. Åtgärda fasader. Projektering pågår.

Idrottsmuseet Ombyggnad av träningshall till arkiv samt ombyggnad och upprustning av arbetsutrymmen och förråd. Pågår. Slutbesiktning vecka 14.

Malmö Isstadion Nytt tätskikt lågdel. Projektering pågår. Utförs sommaren 2008. Utbyte kylmaskin/avfuktare. Program klart februari. Helhetslösning beträffande energibesparingar . Förstudie pågår.

Kirsebergs ishall Utbyte kylmaskin/avfuktare. Program klart februari.

Varpastadion Ny servicebyggnad. Kalkyl för hyresberäkning klar denna vecka. Önskemål om klart till EMG. Övriga programförslag hos Fritidsförvaltningen för bearbetning.

Limhamns IP Ny planbelysning. Förfrågningsunderlag pågår. Bygglov inlämnat.

Limhamns ishall Utbyte kylmaskin/avfuktare. Program klart februari. Översyn av befintlig belysning. Program klart februari.

Lindeborgs IP Ny omklädningbyggnad. Program framtages. Lindängsbadet Air Dome klar. Finjustering av uppvärmning sker. Målning av lilla bassängen klart innan sommarsäsongen. Upprustning P-plats pågår. Klart vecka 09. Programarbete lokaler skall påbörjas.

Malmö camping Programarbete ny servicebyggnad pågår. Iordningsställande av eftersatt underhåll påbörjas i februari. Tillfällig servicebyggnad till EMG. Program pågår.

Malmö IP Eftersatt underhåll läktartak. Förstudie/program pågår. Ökning av planbelysning. Program pågår o klart februari.

Oxievångsbadet Projektering ny reningsanläggning påbörjas v 06. Projektering ny ventilation påbörjas i slutet av 2008. Utbytt och klart till augusti 2009.

Ribersborgs kallbadhus Utredning av pålverket pågår. Preliminärt klart i v 10, väderberoende.

Rosengårds IP Nytt tätskikt. Projektering pågår. Utförs sommaren 2008.

Rosengårds ishall Utbyte kylmaskiner/avfuktare. Program pågår. Klart februari.

Rosengårds norra IP Nytt tätskikt. Projektering pågår. Utförs sommaren 2008.

Rörsjöns IP Utredning om rivning av byggnad pågår.

Stadion Slutbesiktning av utbyte stålpartier görs vecka 07. Kiosker vid S läktaren rivna - nya byggs. Ytterliggare 3 kiosker kompletteras efter miljöförvaltningens krav.

Sibbarps kallbadhus Ny projektering pågår för att minska kostnaderna.

Stadionområdet Ombyggnad av två grusplaner till konstgräsplaner för fotboll. Slutbesiktigas vecka 18.

Övrigt Åtgärder efter OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) besiktningar 2007 pågår. Elbesiktningar och åtgärder pågår rullande. Listan kommer att uppdateras efterhand.