Publicerad 2008-04-25 14:45

Senast uppdaterad 2008-04-25 14:47

Nya förutsättningar för rivningen av delar av Aq-Va-Kul

Under den pågående rivningen av delar av Aq-Va-Kul har det konstaterats att den övre delen av byggnadskonstruktionen inte medger den rivningsmetod som var planerad.

Ett utökad säkerhetsområde på 12 meter har inrättats från rivningszonen. Då byggpersonalens säkerhet måste garanteras innebär detta att vissa arbeten på 50 metersbassängen och undervisningsbassängen måste vänta tills takkonstruktionen över 25 meters bassängen är riven. Ny rivningsstrategi är utarbetad av anlitad rivningsfirma och arbetet återupptages vecka 18.

Detta innebär att öppningen av såväl undervisnings som 50-meters bassängen för simklubbarna, planerad till juni månad, blir minst 4 veckor försenad.

För ytterligare uppgifter kontakta
Anders Hultgren
Affärsområdeschef
Serviceförvaltningen, stadsfastigheter
tel: 040-34 18 34