Publicerad 2008-05-16 16:04

Senast uppdaterad 2008-05-16 16:06

Rivning av Aq-Va-Kul

Aq-Va-Kul rivs

Bild: Peter Adamsson

Tunga rivningsarbeten av överbyggnaden till 25-metersbassängen inom Aq-Va-Kul påbörjas måndagen den 19 maj.

Tung maskinell utrustning i form av kranar och bilningsrobot är nu på plats för att riva pelare, takbalkar och takskivor av betong.

Arbetena beräknas pågå cirka 4 veckor.

Kontakt
Peter Lindhqvist
040-341481