Hållbara satsningar - solenergi

På Sege park i Malmö installerades sommaren 2007 Sveriges största - vid tidpunkten - och mest spektakulära solcellsanläggning på en total yta på 1 250 m² och en toppeffekt på 166 kW.

Klicka på bilden ovan för att se filmen.

Lite fakta

Solenergi

Solen är vår renaste energikälla. Solenergi ger varken giftiga utsläpp eller farligt avfall och förbrukar inte heller en massa material. Solen ger istället jorden dess enda verkliga tillskott av energi.

Solfångare ger värme och varmvatten

I en solfångare omvandlas solens strålar till värme genom att solljuset får lysa på en matt, svart yta. Värmen transporteras sedan vidare med hjälp av en vätska eller gas som cirkulerar och används för att värma upp hus eller för att ge varmvatten så att du kan duscha eller bada.

Solceller ger elektricitet

I solceller omvandlas solljuset till el. Solcellen består av en tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör direkt när ljuset försvinner.
Källa: Energimyndigheten - energikunskap.se

Några solsatsningar i Malmö

Malmö är den stad som satsat mest på solenergi. Under de senaste åren har ett stort antal solcells- och solvärmeanläggningar installerats  på bl a skolor, äldreboenden, utomhusbad, museum och industribyggnader.

Ovan kan du se film om en del Malmö stads solenergisatsningar för en hållbar stad.

Senast ändrad: