Serviceförvaltningen


Ansvarar för de serviceverksamheter som utförs i kommunal regi. 

Förvaltningen är indelad i fyra avdelningar med 1 500 anställda fördelade på mer än 100 olika yrkeskategorier och styrs politiskt av servicenämnden.