Servicenämndens uppgift

Servicenämnden ansvarar för service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag, för den operativa samordningen av stadens lokalförsörjningsarbete och för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Servicenämnden underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Senast ändrad: