Detta arbetar vi med

IT-lösningarna blir säkrare och mer funktionella, när staden får en samordnad digital infrastruktur med gemensamma it-plattformar, processer och kompetenser.

När kompetensen samlas och samordnas i en avdelning får vi en annan helhetssyn och kan utgå mer från förvaltningarnas behov i utvecklingsarbetet, samtidigt som vi får bättre förutsättningar att integrera olika system och IT-plattformar.

Senast ändrad: