Bild på nätverkskluster

IT och digitalisering

IT och digitalisering är viktiga för utvecklingen av Malmö stads verksamheter.
Avdelningen har i uppdrag att leda och samordna IT och digitalisering,
så att Malmö stad agerar som en organisation med gemensamma riktlinjer.