Fastighet

Bild: Peter Adamsson

Arbetar med driftteknisk förvaltning av fastigheter. VVS - såsom värme ventilation och vatten. Byte blandare, wc-stolar och vaskar med mera. Bygg - daglig tillsyn och skötsel av fastigheter såsom justering dörrar, fönster och övrig byggnadsteknik och enklare bygguppdrag såsom montage av mindre inredning, montering av dörrar. Vi utför även energianalyser, energiuppföljning samt förslag på energiåtgärder i fastigheter.

Målsättning
Vår målsättning är att vara den kompletta leverantören i Malmö stad av drift, skötsel, underhåll och service för att tillmötesgå våra kunders krav och önskemål. Vår servicepersonal erbjuder kundnära relationer och bred kunskap.

Driftavdelning
Vår driftavdelning arbetar med underhåll och skötsel av fastigheter och tekniska installationer.
Det kan då handla om daglig tillsyn av byggnaderna, inre underhåll som till exempel justering dörrar och fönster, blandarbyten, reparation av wc-stolar och övriga byggnadstekniska arbeten. Vi utför även mindre byggentreprenader.

Optimering
Här utför vi driftoptimering, energianalyser, energiuppföljning samt förslag på energiåtgärder i Malmö stad ägda fastigheter.

Brand och sprinkler
Ansvarar för att kontroller och åtgärder i brandlarm, sprinkler och utrymningslarm sköts för kundens verksamhet ska utföras med minimal störning och enligt gällande regelverk.

Bygg/VVS
Arbetar med byggentreprenader samt drift- och underhåll i Malmö stads ägda fastigheter och hyrda lokaler. Även mindre reparationer och nyinstallationer inom VVS förekommer.
Reparationer med snabb service och kunskap ger rätt åtgärd vid rätt tillfälle.

El, tele och data
Vi projektleder, projekterar, installerar och underhåller funktioner kring el, tele och data. Vi utför egenkontroller med åtgärdsprogram samt belysnings rådgivning. Allt med kostnadseffektivt tänkande.

Storkök
Våra tekniker hand har skötsel, reparationer och underhåll av storköksutrustning som t.ex. kokgrytor, stekbord, kylar/frysar i Malmö Stads storköksanläggningar.

Bad och Fontän
Här bedrivs daglig skötsel och drift/underhåll på badanläggningar, kolonier, fontäner, konstverk på allmän platsmark och offentliga toaletter.

Senast ändrad: