Kommunteknik_påverkan

Kommunteknik

Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och sköter bland annat drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter.