Transport

Bild: Hamin Mousavi

Transport bedriver genom sitt åkeri yrkesmässig trafik åt i huvudsak kunder i Malmö stad.

Vi har ett 20-tal tunga fordon de flesta utrustad med kran och skopa, men även rena flak/schaktbilar med tipp. Vi har två lastväxlarbilar med kran för div. specialluppdrag, så som trädfällning, trädklippning till dessa lastbilar har vi  lastväxlar flak i olika storlekar för olika behov. Vi utför även asfalt- och betongsågning i körbanor med moderna maskiner.

Vid behov förmedlar vårt åkeri även externa maskin och transporttjänster åt våra kunder i Malmö stad. Under 2012 kommer det att införskaffas ett lastbilskoncept för lagning av slaghål (potthål) men även kunna utföra större asfaltreparationer.

Vår personal har lång erfarenhet och en mycket hög kunskapsnivå, kryddad med entusiasm att alltid finna den mest optimala lösningen för dig som kund.

Delar av fordonsparken är utrustad med GPS och samtliga fordon har alkolås. Samtidigt är vi godkända för transporter inom miljözonen i Malmö-Lund regionen.

Senast ändrad: