Kommuntjänster

Kommuntjänster är en avdelning inom serviceförvaltningen. Kommuntjänster tillhandahåller kvalitativa, hållbara och effektiva
administrativa tjänster, till Malmö stads förvaltningar och till
Malmöborna.

  • Kontaktcenter hanterar telefonsamtal till kommunen samt felanmälningar till Malmö stad samt förmedlar ärenden och frågor till utförare hos våra uppdragsgivare.
  • Serviceresor ansvarar för kommunens färdtjänstutredning och resor som färdtjänst-, sjuk- och barnomsorgsresor samt tjänsteresor. Här finns även beställningscentralen som bokar, planerar och övervakar serviceresorna.
  • Specialtransporter utför färdtjänst- och skolresor med specialfordon på uppdrag av Malmö stad.
  • Debiteringen administrerar avgifterna för bland annat barn- och äldreomsorgen på uppdrag av Malmö stad, samt hanterar krav och inkassoärenden.
  • HR-service stödjer Malmö stads förvaltningar i HR-arbetet genom administrativt stöd, support och utbildning.
  • Städservice utför städning av lokaler inom Malmö stad.
  • Post och Bud ansvarar för hanteringen av intern och extern post inom Malmö stad.
  • Receptionister bemannar receptionerna i en del av Malmö stads förvaltningar.
  • Supporttjänster utför bland annat upphandlingssupport och annan administrativ support.
  • IT-service hanterar den dagliga leveransen av it-tjänster på uppdrag av stadskontoret. Ger också service och support för systemdrift, övervakning, nät, klientplattform och telefoni.

Senast ändrad: