Debiteringens verksamhet

Debiteringen är en verksamhet som tillhör kommuntjänster som är en avdelning inom serviceförvaltningen.

Verksamheten hanterar fakturering gällande tjänster utförda inom Vård och Omsorg (äldreomsorg, med flera), barnomsorg, färdtjänst, LSS boende och Individ och Familj. Detta görs på uppdrag av Malmö stads förvaltningar.

Gällande administrationen av avgifterna för barnomsorg, tillämpar Malmö stad ”Maxtaxa”. Debiteringen har till uppgift att inhämta inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn placerade i förskola/fritidshem, för att sedan fastställa barnomsorgsavgiften utifrån dess inkomster.

Mer om fakturering

Senast ändrad: