Påverkansyta_kommuntjänster

Kommuntjänster

Kommuntjänster tillhandahåller kvalitativa, hållbara och effektiva
administrativa tjänster, till Malmö stads förvaltningar och till
Malmöborna.