Lägenheter - information om bruksvärderingar

Bakgrund

Malmö stad äger bostadsrättslägenheter som Stadsfastigheter förvaltar och hyr ut. Lägenheterna är spridda över staden och varierar i storlek och standard.
De senaste åren har Stadsfastigheter börjat arbetet med att se över lägenheternas underhållsbehov och hyresnivåer. Vid detta arbete har det visat sig att Stadsfastigheters lägenheter har lägre hyror är övriga hyresvärdar. Därför har det beslutats att Stadsfastigheter ska bruksvärdera sina lägenheter.

Bruksvärderingarna av bostadsrättslägenheterna har börjat. I en första omgång handlar det om knappt 100 lägenheter. Bruksvärderingarna görs för att se till att lägenheternas hyresnivåer är korrekta. Hyresförhandlingarna sker mellan Stadsfastigheters ombud Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen i Malmö.

Hur beräknas de nya hyrorna?

Stadsfastigheter besöker lägenheterna för att samla information, som blir underlag för beräkningen av lägenhetens bruksvärdeshyra. Bruksvärdet påverkas av bland annat läget, lägenhetens standard, byggnadens standard och allmänna utrymmen. De nya bruksvärdeshyrorna förhandlas fram av Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd. De använder sig av Malmömodellen 2.0 för att räkna ut vad som är korrekt bruksvärdeshyra. När förhandlingarna är klara får stadsfastigheter besked om de nya hyrorna.

När får hyresgästerna information?

När Stadsfastigheter skall besöka lägenheten meddelas hyresgästen om dag och tid via brev.
När den nya hyran är fastställd får hyresgästen skriftlig information hemskickad. De första hyresförändringarna genomförs tidigast 1 januari 2019. Vid större hyresförändringar kan det bli aktuellt att genomföra hyresjusteringen i flera steg. Om detta är aktuellt meddelar Stadsfastigheter de hyresgäster det gäller.

Vid frågor om hyran kontakta
Stadsfastigheter telefon 040-347656
Våra telefontider är måndag-onsdag, fredag kl 9-11 (helgfria dagar)

Såhär införs den nya hyran

 

Mer info om bruksvärderingar hittar du på Hyresnämnden

Senast ändrad: