Kulturfastigheter

Elbogen

Malmö stad har flera fastigheter av kulturellt värde. Stadsfastigheter 
sköter bland annat Hipp, Kompanihuset och Rådhuset.

Här kan du läsa mer om fastigheterna, deras historia, om lokaler som finns att hyra samt se vilka verksamheter vi i dagsläget bedriver i fastigheterna.

Senast ändrad: