Dichmandvalvet

Dichmandvalvet i Kompanihuset

Dichmandvalvet i Kompanihuset

I Dichmand valvet finns en spis installerad från 1630-talet.

Spisen i Dichmandvalvet

Spisen

Denna spis installerades på 1630-talet, på initiativ av rådmannen Willum Dichmand. Inskriptionen på dess överstycke är på latin, och kan ungefär översättas såhär:

"Vad allt Gud vill, giver han och  borttager allt i sin ordning, O rättvise och påsamma gång givmilde Gud".

Senast ändrad: