Kompanihusets historia

Kompanihuset

Historisk bild av kompanihuset

Inne i den gamla Kompanigatan, granne med Malmö rådhus, ligger Kompanihuset, en av stadens klenoder. Den lummiga, kullerstenslagda gården andas historia.

Huset byggdes under 1520-talet. Vem ägaren var är för alltid höljt i historiens dimmor. Eftersom huset är en minikopia av det ståtliga Malmöhus, uppfört 1525-29, kanske en av kungens betrodde män stod bakom bygget.

Troligtvis har nämligen huset från början varit tänkt som en adelsmans s.k. "sögningegård". "Sögningegårdar" var beteckningen på adelns hus inne i Malmö. Under 15-1600-talen var den skånske adeln tvungen att någon eller några gånger om året vistas vid kungen hov i Köpenhamn. Färden över Öresund kunde dock vara besvärlig och man blev oftast tvingad att bida tid för bättre väder i Malmö. Ville man då ha en ståndsmässig bostad, begreppet hotell var ännu inte uppfunnet, var det bästa sättet att själv äga ett hus att söka sig till - en sögningegård. I samma kvarter som Kompanihuset fanns under 1500-talet ett flertal sådana gårdar; alla placerade inne i kvarteret och på så sätt skyddade, eftersom de oftast stod tomma.

Innan Kompanihuset stod färdigbyggt skiftade det emellertid ägare. Det var "Danska kompaniet" som tagit över huset och gjort om det till ett gilleshus. Kompanihuset är faktiskt ett av de bäst bevarade gilleshusen från det gamla Danmark. Ett danskt kompani var en sammanslutning av de danska köpmän som kom till Malmö för att handla. För att kunna hävda sig mot de inhemska borgarna och stadens råd, gick de samman i ett gille. Till gilleshuset förde man dyrbarare varor och här hölls sammankomster och fester.

Om väggar och valv inne i Kompanihuset kunnat tala! Då skulle den osminkade historien träda fram i alla sin nakenhet. Så många skratt, så mycket gråt och så många intriger och falskspeleri, som då skulle ha avslöjats! Interiören i huset lockar till sådana funderingar. Miljöerna är bland de bättre, som speglar stadens historia. Bottenvåningens golv är minst sagt ojämnt. Men det får det gärna vara, eftersom detta är Malmös äldsta bevarade tegelgolv.

Bakom en bastant dörr göms en i väggen inbyggd toalett. En murad ränna mynnar i ett underjordiskt rum som samlade upp gödseln. Om ni visste vad man kastade i sådana här toaletter! I Kompanihusets latrinkammare ligger fortfarande kvar rester efter dricksglas, träsaker och keramik. De bidar sin tid i väntan på framtida arkeologer.

De två spisarna i salen är båda prov på skickliga stenkonstnärer från 1600-talet. Den ena har ett stenöverstycke, med ägaren och ägarinnans initialer: Willum Efvert Dichmand och hustrun Karine Pedersdatter. Spisen är uppsatt på 1630-talet. En text på latin upplyser om att "Vad allt Gud vill, giver han och borttager allt i sin ordning. Orättvise och på samma gång givmilde Gud." Efvert själv bär upp spisens ena sidostöd. En tämligen spinkig man med pipskägg och mustasch. På andra sidan ståtar hans kära hustru, en kvinna av betydligt fylligare kroppsrymd. Ja, man skulle våga påstå att hon varit tämligen fet!

På andra gavelväggen står en spis från samma tid. Dess text är mera rakt på sak vad det gäller religiösa tankar: "Efter denne tid enn anden tid". På de utskjutande konsolstenarna finns två indianhuvuden vackert uthuggna. Då spisens ägare på 1600-talet, Jacob Clausen, hade handelsförbindelser med Nya Danmark, den danska kolonin i Amerika, är det kanske inte så underligt att det finns indianhuvuden på spisen. De sitter här i Kompanihuset, Skånes äldsta indianframställningar.

Hur många fester har inte utspelats i detta hus för mer än fyrahundra år sedan! En gammal ordningsstadga för danska kompaniet ger smakprov. Om t.ex. en bordsgäst talade fult om jungfrur eller betedde sig ljudligt med sin ända fick han böta. Boten var ett antal öltunnor till brödernas välfägnad. Böter drabbade också den som gav sin bordsgranne en kindhäst, d.v.s. örfil, eller tog honom illa om hans näsa. Att ställa sig i ett hörn inne i huset för att låta sitt vatten ansågs heller ej passande.

Text av Sven Rosborn

Senast ändrad: