Verksamheten idag

Idag används lokalerna i kompanihuset till sammanträden, produktvisningar med mera.

Kompanihusets fasad

Kompanihusets fasad

Kompanihuset övertogs 1965 av Malmö stad. Restaureringsarbetet pågick med jämna avbrott under åren 1966-1973.

Strävan var att återge huset dess ursprungliga utseende så långt det var möjligt.

Regler
För att minimera slitaget på de gamla salarna, har vi några enkla uthyrningsregler. Salarna hyrs ej ut till middagar, stående bufféer etc.

Senast ändrad: