Knutssalen

Knutssalen

En sal med namnet efter medeltida Sankt Knutsgillet

För officiella mottagningar
Knutssalen är Rådhusets största sal. Salen fick sitt namn efter det medeltida S:t Knutsgillet som i alla tider träffats där. Knutssalen används främst till officiella mottagningar och måltider. Salen kan också få användas av större organisationer, företag och föreningar vid till exempel jubiléer.

300 gäster
Knutssalen rymmer cirka 300 gäster sittande vid bord. Den nuvarande salen fick sin interiör vid Helgo Zettervalls ombyggnad av rådhuset på 1860-talet. De vackra kakelugnarna från Rörstrand installerades även då.

Senast ändrad: