Landstingssalen

Landstingssalen

Stenbockstavlan av Gustaf Cederström syns längst bort

Landstingssalen har fått sitt namn av att landstinget sammanträde där fram till slutet av 1950-talet. Salen används främst till mottagningar, konferenser och kammarmusikkonserter. Interiören är av renässans-stil. I porträttgalleriet finns flertalet målningar av danska kungligheter.

Stenbockstavlan
Den stora målningen i fonden heter Stenbockstavlan och är målad av Gustaf Cederström. Tavlan är nära 4 meter hög och lika bred.

Om den stränge domaren på yttersta dagen frågar hur jag förvaltar det pund jag fått, så kommer jag att svara: 'Det har varit mig omöjligt att taga mer ur de pund som beståtts mig, än vad som ses på väggen i landstingssalen i Malmö, och glad är jag att detta arbete reprensenterar mig i detta Skåne, som för varje år blivit mig allt mera kärt', skrev Gustaf Cederström i  "En gammal konstnärs minnen".

Senast ändrad: 2014-10-06 10:00