Gripen

Gripen, Malmös stadsvapen

Malmös stadsvapen

Gripen är ett heraldiskt fabeldjur, en kombination av örn (övre delen) och lejon (nedre delen). Att Malmö fått gripen som stadsvapen har sin förklaring i att Erik av Pommern 1437 gav Malmö ett vapen med denna bild, konungens eget sköldemärke.

Sedan Skåne blivit svenskt efter Roskildefreden 1658 fick landskapet ett vapen vars motiv hämtades från Malmö stadsvapen.

Malmö stads vapenbrev

Malmö stads vapenbrev

Malmö stads vapenbrev, utfärdat på Visborgs slott på Gottland av Erik av Pommern, S:t Georgs dagen (23 april) 1437.

Det finns veterligt ingen stad i Norden, som har en sådan heraldisk tradition att bygga på som Malmö. Här är vi i varje fall ensamma om att kunna visa upp en mer än 500-årig urkund med bestämmelser om ett stadsvapen och detta i den form som ännu brukas.

Senast ändrad: