Stortorget

Ludvig Messmanns bild av stortorget

Stortorget

Bild från 1857
Stortorget anlades mellan åren 1532 och 1546, då Jörgen Kocks var borgmästare. Ludvig Messmann, född i Danmark och död i Göteborg 1893, har ritat och målat en del gatupartier i Malmö som visar stadens tidigare historia. Den här bilden av stortorget är från år 1857.

Kyrkotorn och bostäder
I bilden kan vi bland annat se S:t Petri kyrktorns runda tak och rådhuset med sin fasad i nyklassisk stil från tidigt 1800-tal. Huset omkring har rikt sirade scholanderska ornament kring fönstren och huset där emellan  tillhörde en medlem av släkten Bergh. Bostaden till höger om rådhuset, uppfört 1816, tillhörde släkten Åberg.

Pump på torget
På torget kan vi se "vattenkonsten" som i nära 300 år försåg malmöborna med vatten. Lindarna som planterades runt torget 1697 försvann helt 1870 samtidigt med att Rundningen på torgets mitt byggdes. Tavlan är i privat ägo av Philip Schoug, Malmö.

Senast ändrad: