Påverkansyta stadsfastigheter

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid.