HR- och ekonomienhet 

HR- och Ekonomienheten på Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den ekonomiska och personaladministrativa handläggningen inom förvaltningen. Enhetens huvuduppgifter är att utarbeta övergripande policys och riktlinjer inom verksamhetsområdet. Enheten ska vidare ge stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom kompetensområdet.

Senast ändrad: 2020-10-01 14:53