Juridik och kansli

Juridik & Kansli svarar för sekreterarskap och administrativ service till stadsbyggnadsnämnden, direktören och till ledningsgruppen i frågor av övergripande karaktär. Enheten svarar vidare för juridisk konsultation åt kontorets verksamheter samt post- och diariehantering. Enheten deltar också i andra frågor som är förvaltningsgemensamma.

Senast ändrad: 2017-11-06 14:31