Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten stödjer stadsbyggnadskontorets verksamheter med intern och extern kommunikationsplanering, mediekontakter, omvärldsbevakning, och studiebesöksverksamhet. Enheten leder och samordnar arbetet med intranätet, externa webbplatsen malmo.se, tidningen Planering i Malmö samt producerar text, bild, film och layout. Till enheten hör också en modellverkstad och digitaltryckeri.

Senast ändrad: 2020-04-29 10:43