Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd samordnar stadsbyggnadskontorets stödfunktioner och hjälper stadsbyggnadsdirektören i ledningen av det interna arbetet. Här finns yrkesroller som jurister, HR-konsulter, kommunikatörer, systemvetare, IT-tekniker, arkivarier, nämndsekreterare, registrator, utredare, administratörer, ekonomer, controllers med flera.

Avdelningen har fyra enheter:

Ekonomi och utveckling

HR-enhet

Kommunikationsenhet

Arkiv och kansliSenast ändrad: