Arkiv och kansli

Enheten svarar bland annat för juridiskt stöd och sekreterarskap till stadsbyggnadsnämnden och direktören, juridiskt stöd åt kontorets verksamheter samt post- och diariehantering. Enheten ansvarar också för förvaltningens arkivhållning, informationssäkerhet och informationsförvaltning och har också en servicefunktion för Malmöborna genom arkivets kunddisk.

Senast ändrad: